حمایت از بستر نرم افزاری برای اصناف از سوی کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها

حمایت از بستر نرم افزاری برای اصناف از سوی کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها

در راستای کنترل و پیشگیری از سیر صعودی بیماری کرونا؛ در نود و ششمین جلسه کمیسیون شهرهوشمند ‌و بهبود روش‌ها شورای اسلامی شهر یزد که با حضور اعضا و مشاورین، نمایندگان اتاق اصناف و روسای سازمان های فاوا و فرهنگی شهرداری یزد برگزار شد موضوع راه اندازی فروشگاه های مجازی در سطح شهر جهت کاهش تردد و ایجاد فضای پاک شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شورای اسلامی شهر یزد در نظر دارد در راستای حمایت از کسب و کارها، کنترل و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا و کاهش ترددهای سطح شهر، حمایت از بستر نرم افزاری فروشگاهی برای اصناف از طریق ظرفیت های نرم افزاری فاوا و تبلیغات شهری انجام دهد.
در کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها مقررگردید سازمان فاوا شهرداری شاخص های فروشگاه مجازی را مشخص و به کمیسیون جهت بررسی ارائه نماید و با تشکیل کمیته مشترک متشکل از اصناف، شورای شهر و شهرداری ضمن جلوگیری از موازی کاری در زمینه راه اندازی فروشگاه های مجازی و نوبت کاری، از این بستر حمایت نماید.