حل شدن مشکل ۱۸ ساله ساکنین حسن آباد

حل شدن مشکل ۱۸ ساله ساکنین حسن آباد

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از باز شدن گره ۱۸ ساله بلوار امام جعفر صادق (جاده سنتو/ ادامه بلوار علامه جعفری) حسن آباد خبر داد.
محسن عباسی هرفته گفت با تعامل صورت گرفته با مخابرات، تعریض این بلوار و آزادسازی آن در دست انجام است و به زودی مورد بهره برداری ساکنین این منطقه قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است این بلوار در روانسازی ترافیک داخل محدوده، جلوگیری از ورود کامیون ها و ماشین آلات سنگین و مشخص کردن حد شهر و جلوگیری از توسعه های غیر مجاز و سوداگری زمین در حاشیه محدوده حسن آباد نقش اساسی ایفا می نماید.