حفاظت از بخش تاریخی شهر یزد در اولویت شهرداری قرار دارد

حفاظت از بخش تاریخی شهر یزد در اولویت شهرداری قرار دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، عباسی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد به اتفاق کشفی پور شهردار ناحیه تاریخی از خانه تخریب شده در بافت تاریخی یزد بازدید کردند.
رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد در این بازدید ضمن ابراز تاسف از این اتفاق پیش آمده گفت: حتی یک اتاق تاریخی دارای ارزش است و تخریب آن توسط هر فرد حقیقی یا نهاد حقوقی تا مجازات متخلف پیگیری خواهد شد.
عباسی در ادامه با اشاره به اینکه در این دوره شورا توجه ویژه ای به بافت تاریخی در شهر میراث جهانی یزد خواهد شد خاطر نشان کرد: شهرداری حفاظت از شهر تاریخی یزد را وظیفه خود می داند و در این راستا تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.