حفاری در ایام تعطیلات نوروز مطلقاً ممنوع

حفاری در ایام تعطیلات نوروز مطلقاً ممنوع
رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر یزد خبر داد : در جلسه ای با حضور معاون خدمات شهری و سازمانهای ذیربط در خصوص جلوگیری از هر گونه حفاری معابر شهری در ایام تعطیلات نوروز مقرر گردید  هر گونه حفاری معابر شهری از تاریخ 15 اسفندماه سالجاری لغایت 15 فروردین ماه سال 89 در سطح شهر یزد ممنوع و از این اقدام جلوگیری می شود.
لازم به ذکر است تمامی سازمانهای خدماتی مکلف هستند نسبت به تسطیح و آسفالت نمودن معابر حفاری شده اقدام نمایند .
خاطرنشان می شود افرادی که در ایام تعطیلات نوروز اقدام به گودبرداری و ساخت و ساز غیرمجاز نمایند با برخورد شدید قانونی مواجه خواهند شد.