حضور نماینده مردم در خبرگان در شورای اسلامی شهر یزد/اعضای کمیسیون های آخرین سال از دورچهارم شورای اسلامی شهر یزد مشخص شدند

حضور نماینده مردم در خبرگان در شورای اسلامی شهر یزد/اعضای کمیسیون های آخرین سال از دورچهارم شورای اسلامی شهر یزد مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

جلسه سیصدو دوازدهم شورای اسلامی شهر یزد ، با نکات اخلاق اسلامی آیت الله ابوالقاسم وافی نماینده خبرگان رهبری آغاز و در ادامه با معرفی اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر یزد به کار خود پایان داد.

آیت الله ابوالقاسم وافی نماینده خبرگان رهبری در این جلسه با اشاره به اینکه در شهر باید به سالروزمیلاد و شهادت ائمه بزرگوار توجه خاصی شود، اظهار داشت:  شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد  به منظور ارج نهادن به مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی، باید نصب بنرها و پرچم های  مربوطه، در سطح وسیع در دستور کار خود قرار دهد و برای تحقق این امر ، نیاز به مشارکت مردمی است  تا مناسبتهای ملی و مذهبی در سطح شهر به خوبی ملموس و مشهود باشد.

این نماینده گرانقدر با اشاره به نامه امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) به مالک اشتر و عمل نمودن مسئولین به توصیه های امام علی (ع) ، تصریح کرد: مسئولین باید وقتی را هر چند اندک برای خود در ارتباط با خدا در نظر بگیرند تا بتوانند با تدبیر بیشتری به مردم خدمت کنند.

آیت الله ابوالقاسم وافی نماینده خبرگان رهبری در ادامه به مسئله تقوا اشاره و خاطرنشان کردند: هرگاه قلب انسان با تقوا باشد دیگر اعضا و جوارح بدن هم با تقوا می شوند .

در ادامه جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد اعضای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر یزد هم مشخص شدند.

آقایان فقیه خراسانی، خباززاده یزدی، مدرسی، پاکنژاد و خانم ها وزیری و امینی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر یزد را تشکیل دادند.

اعضای کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد شامل آقایان مدرسی ، زارع ، مطهریان و خانم ها یادگار ،وزیری و امینی می باشد.

آقایان فقیه خراسانی، مطهریان ، پاکنژاد ، زارع، رادمنش ،مدرسی و کاشفی زاده اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد راتشکیل می دهند.

در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد اقایان کاشفی زاده، نیکنام، خباززاده، مطهریان رادمنش . خانم ها وزیری و یادگار حضور دارند.

آقایان فقیه خراسانی، مدرسی، شایق، خباززاده، کاشفی زاده و خانم ها یادگار و امینی در کمیسیون تحول اداری و املاک مشخص شدند.

نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده100شهرداری در منطقه یک مدرسی، در منطقه دو پاکنژاد و در منطقه سه خباززاده یزدی  می باشد  و در کمیسیون تجدید نظر آقایان زارع،  مطهریان، رادمنش و خانم وزیری انتخاب شدند.

همچنین در پایان جلسه علنی از آقایان برزگری مدیر سابق اکور حقوقی شهرداری،  فتاحی مدیر عامل سابق رفاهی تفریحی، ابوالحسنی مدیرعامل سابق پایانه مسافربری و کریمی مدیرعامل سابق سازمان اتوبوس رانی با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.