حضور دو نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهر یزد در منزل خانواده امیرحسین قربانی برای ابراز همدردی

حضور دو نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهر یزد در منزل خانواده امیرحسین قربانی برای ابراز همدردی

محسن ابوترابی و الهه جورابی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و مدیر کل تبلیغات اسلامی با حضور در منزل خانواده امیر حسین قربانی ،ضمن عرض تسلیت درگذشت جوان نخبه این خانواده ، پیام تسلیت اعضای شورای اسلامی شهر یزد را ابلاغ کردند .