حضور دانش آموزان آموزشگاه حسنی در جلسه صحن شورای شهر یزد

حضور دانش آموزان آموزشگاه حسنی در جلسه صحن شورای شهر یزد

جمعی از دانش آموزان و معلمین آموزشگاه حسنی ضمن حضور در جلسه 129 صحن علنی شورا با پارلمان شهری آشنا شدند.
هاشمی مدیر آموزشگاه در سخنانی طرح تربیت دینی و فعالیت های فرهنگی دانش آموزان را تشریح نمود و طرح هفتگی شب های مسجد را از اقدامات این مرکز برای دانش آموزان مقطع اول متوسطه برشمرد.
در پایان به رسم یادبود هدیه ای به دانش آموزان اهدا شد.