حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد در جمع نابینایان و کم بینایان

حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد در جمع نابینایان و کم بینایان

جمعی از اعضای شورای شهر یزد با حضور در پارک شادی، در جمع نابینایان و کم بینایان حضور یافتند و مسائل و مشکلات رفاهی و تفریحی آنها مورد بررسی قرار گرفت.