حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد و شهردار در راهپيمايي روز جهاني قدس

حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد و شهردار در راهپيمايي روز جهاني قدس

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار ، معاونين و مديران شهرداري در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان براي تجديد پيمان با ولي فقيه و همچنين مردم فلسطين در راهپيمايي روز جهاني قدس شركت نمودند.