حضورآيت ا... ناصري درصحن علني شوراي اسلامي شهر يزد

حضورآيت ا... ناصري درصحن علني شوراي اسلامي شهر يزد
 
آيت ا... ناصري امام جمعه محترم يزد ونماينده معزز ولي فقيه دراستان بدون خبرقبلي و به منظور بازديد ديدار قبلي اعضا از ايشان در چهارصدو هشتاد وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهرحضوريافتند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم به ايشان واظهارخرسندي از اين حضوراظهاراميدواري نمود كه شوراي شهر بتواند با به كارگيري توصيه هاي راهگشا و ارزشمند ايشان مسيرخدمت رساني به مردم را هموار نموده و بعضي از ناهماهنگي هاي موجود بين شورا و بعضي از مسئولين ، با درايت شما رفع و با تعامل بيشتردر روند آباداني شهر بكوشيم .
حجت الاسلام مطهريان خاطرنشان ساخت : در قانون اساسي ، شورا عنوان شوراي اسلامي شهر را به يدك مي كشد اما در واقع95 درصد شورا، شوراي شهرداري است وتصميماتش فقط دراين حوزه نافذ مي باشدكه اميدواريم درآينده نقش اصلي شوراها كه به منظورخدمت رساني به همه شهر و پيگيري و رسيدگي مطالبات مردم در قانون اساسي پيش بيني شده است ، را شاهد باشيم.
وي طرح پارك قرآني را يكي از مصوبات مهم فرهنگي و معنوي شوراي شهرعنوان نمود وگفت: اين پارك با استفاده هنراسلامي درقالب تجسم نمودن داستانها وقصص و پيامهاي قرآني همراه با تصاوير و نمادها و استفاده از برنامه هاي مجازي در القاء مفاهيم قرآن به مخاطب تاسيس خواهد شد و مردم مي توانند از ارزشها و بهره هاي معنوي آن برخوردار شوند.
حجت الاسلام مطهريان ضمن بيان اينكه پارك قرآني يكي از طرحهاي مصوبه سفررياست جمهوري مي باشد ، افزود: در حال حاضر طرح مطالعات امكان سنجي آن درحال انجام مي باشد.
وي با اشاره به اينكه درراستاي رعايت الگوي معماري اسلامي درساخت وسازهاي شهر، سال گذشته قرارداد مطالعاتي طرح پژوهشي معماري وشهرسازي اسلامي با مشاور منعقدگرديده و درحال حاضر مطالعات آن به اتمام رسيده است ؛ اظهارداشت: قراراست الگوي معماري اسلامي در طرح تفصيلي شهربه قانون تبديل شود تا درآينده نزديك به صورت رسمي اين الگودركليه ساخت وسازهاي شهر اجرايي گردد.
وي با تاكيد براينكه قبل از دوره سوم شوراي شهر يزد، هيچ فرهنگسرايي درشهرايجادنشده بود؛ تصريح كرد: در حال حاضر درسطح شهر چهار فرهنگسراي قرآن وعترت، جوان، خانواده و پرسش تاسيس شده ويا تا پايان سال جاري تاسيس خواهد شد.
در ادامه اين جلسه هركدام از اعضا با ارائه نقطه نظرات خود ديدگاه ها و مطالب خود را خطاب به ايشان بيان داشته وبر احياي بافت قديم ،كلانشهرشدن شهر، احداث آزادراه نطنز- يزد- سيرجان ، آغاز مطالعات ريلي درشهر، افزايش اختيارات نظارتي شوراهاي شهر، احداث بزرگترين بندرخشك درشهر، ايجاد صنايع نرم افزاري (high tech) ، مساعدت جهت خريد ساختمان دانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي براي راه اندازي مجتمع فرهنگي اجتماعي وبكارگيري جوانان ونوجوانان يزدي در منطقه محروم شهر تاكيد نمودند.
همچنين شهرداريزد در اين جلسه ضمن ارائه گزارش از روند فعلي شهر ، برمديريت واحد شهري اشاره نمود و از امام جمعه ونماينده ولي فقيه در يزد خواستارپيگيري هاي لازم در اين راستا شد تا هرچه سريعترمديريت واحد شهري در يزد ايجاد گردد.
وي بابيان عدم پرداخت برخي ازتعهدات دولت درخصوص تخصيص اعتبارات به شهرداري، گفت : به همين علت، بالاجبارمردم متحمل پرداخت عوارض بيشتر مي شوند چراكه شهرداري درآمد ثابتي ازدولت دريافت نمي كند ودرآمدهاي خودراازعوارض مردم تامين مي نمايد .
علي اكبرميروكيلي دراين جلسه ازامام جمعه ونماينده ولي فقيه دريزدخواستاراطلاع رساني حقوقات شهروندي به همشهريان درنمازجمعه گرديد.
در پايان ، آيت ا... ناصري امام جمعه ونماينده ولي فقيه دريزد در سخنان مبسوط ضمن اظهار خرسندي از حضور دراين جلسه گفت: غايت و هدف خلقت ، رسيدن به كمال مي باشد كه ما مسئولين بايد راحتي و آسايش و بستر كمال بندگان خدا را فراهم نماييم كه اين باعث ذخيره اعمال و رضايت خداوند مي باشد البته حكومت امام زمان (عج) نيز برهمين اساس طراحي و برنامه ريزي شده تا رسيدن به كمال انسانها تكميل گردد.
ايشان با تاكيد بر اينكه شورا و مسئولين بايد هم و غم خود را با توكل به خداوند متعال براي كار و تلاش و كوشش جهت خدمت به بندگان خدا بگذارند، تصريح كرد: شوراي شهرساماندهي مسائل شهري شامل اجتماعي ، اعتقادي ، فرهنگي ، اقتصادي و غيره را عهده دار مي باشد و بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اين مسائل بايد در كنار يكديگر و توأمان پيش رود.
آيت ا... ناصري بر توجه مسئولين به برنامه ريزي ،آينده نگري و دورنگري تاكيد نمود واظهارداشت: مسئولين بايد در انجام مسئوليت هاي خود ضمن برنامه ريزي در كارها ؛آينده نگر ، دورنگر و نظربلند باشند و همچنين براي رسيدن به كمال و والايي بايستي همت والا داشت تا قدمهاي بزرگ برداشته شود و نتايج آن براي نسلهاي آينده برجاي ماند ، هرچند اگر نتوانيم همه برنامه ها را اجرايي كنيم ولي مي توان زمينه هاي آن را فراهم نمود.
امام جمعه يزد بااشاره به اهميت مسائل اعتقادي، مذهبي و فرهنگي جامعه خاطرنشان ساخت: با توجه به اينكه اين مسائل، انسانها را به كمال تعالي وعاقبت بخيري نزديك ومانوس مي نمايد لذا مسئولين بايد براي اين مسائل سرمايه گذاريهاي كلان اختصاص دهند.