حذف سامانه‌های موازی ارتباط مردمی سازمان‌های شهرداری یزد

حذف سامانه‌های موازی ارتباط مردمی سازمان‌های شهرداری یزد


حذف سامانه‌های موازی ارتباط مردمی سازمان‌های شهرداری یزد

 

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه راه های ارتباطی تمام بخش های شهرداری با مردم باید یکپارچه باشد گفت: سامانه‌های موازی ارتباط مردمی سازمان‌های شهرداری حذف می‌شوند.

??مجید تجملیان در نشست کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد در ارتباط با روند دریافت درخواست‌های مردمی در شهرداری اظهار داشت: برای اینکه به مردم پاسخگو باشیم نیاز به سه عامل اساسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: نخستین عامل در این بخش کانال‌های ورودی درخواست‌های مردمی است که می‌تواند به وسیله تلفن،‌ نرم‌افزار،‌ فضای‌مجازی،‌ مراجعه مردمی، پیامک یا با استفاده از دیگر ابزارها باشد.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد افزود: مولفه دوم در این مجموعه یا نظام پاسخگویی به مردم یک سامانه نرم‌افزاری است که متشکل از پایگاه‌های داده و فرآیندها است که از کانال‌های مختلف وارد نرم‌افزار شده و به بخش‌های مختلف برای اجرا ارجاع می‌شود.

تجملیان گفت: مولفه سوم نیروهای انسانی در بخش‌های دریافت درخواست‌ها،‌ پیگیری و برطرف کردن مشکلات و مسائل است.

وی گفت: شهر بین از نظر ما یک نرم افزار است که قلب پردازشی ماجرا است و ابزارهایی از جمله 137 ورودی های این سامانه هستند و به هیچ عنوان این ابزارها را در مقابل یکدیگر نمی بینیم و اینکه بخواهیم بین 137 و شهربین تفاوت قائل شویم به نظر درست نمی آید.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: ورود اطلاعات به سامانه و طبیعتا تعمیر،‌ نگهداری،‌ ارتقا و پشتیبانی نرم افزار باید در اختیار شرکت پشتیبان باشد و در هنگامی که کار به مشکل برمی‌خورد،‌ روابط عمومی شهرداری پیگیر رفع مشکل شود.

تجملیان در ارتباط با مصوبات نشست امروز کمیسیون گفت: به عنوان نخستین مصوبه، تصویب شد که سامانه های موازی در شهرداری و مجموعه های مرتبط از جمله شماره تماس ها و پیامک ها و دیگر ابزارها که به صورت موازی فعالیت می کنند حذف شوند.

وی دومین مصوبه را در ارتباط با روابط عمومی شهرداری دانست و تصریح کرد: روابط عمومی دو فعالیت را انجام دهد شامل اینکه ابتدا قراردادی با یک کانتک سرور منعقد و در حوزه ثبت اطلاعات در سامانه و رضایت‌سنجی مطابق این سامانه عمل کند و به عنوان دومین اقدام،‌ به وسیله نیروهای آزاد شده پیگیری های ویژه را انجام دهد.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد در ارتباط با مصوبه مربوط به معاونت برنامه ریزی شهرداری افزود: معاونت برنامه ریزی سه موضوع را در قالب قرارداد واحد یا جداگانه در حوزه توسعه، پشتیبانی و نرم افزاری سامانه شهربین، فعالیت های اجتماعی و تبلیغ شهربین و دیگر راه های ارتباطی به مردم و همچنین بررسی، تحلیل بازخوردها، نیازسنج محلات و تهیه گزارش ها برای مدیریت شهری را انجام دهد.

تجملیان ادامه داد: با توجه به جامعیتی که سامانه های ارتباطی دارند،‌ از این به بعد به جای خلاصه کردن موضوع در نرم افزار شهربین، سامانه های ارتباطی شهرداری را با نام »سامانه جامع درخواست های شهروندی« مطرح می کنیم که شهربین بخشی از این سامانه می شود.