حداکثر افزایش تعرفه های عوارض برای سال جدید20 درصد

حداکثر افزایش تعرفه های عوارض برای سال جدید20 درصد

در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد و در آخرین مهلت قانونی، تعرفه عوارض سال 94 شهرداری، به تصویب رسید.

به گفته حجت الاسلام مطهریان سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد_ بعد از بررسی های انجام گرفته با بیش از 60 ساعت در جلسات متعدد در کمیسیون برنامه و بودجه و پنج جلسه فشرده شورای اسلامی شهر، تعرفه عوارض شهرداری در سال94 به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسید.

در لایحه تعرفه عوارض که از سوی شهرداری به شورا ارسال شد رویکرد اصلی آن در سال94 برای تصویب تشویق شهروندان به ساخت وسازهای قانونی وکمک مردم به شهرداری برای تامین منابع مالی عمرانی وخدمات شهر می باشد.

وی در ادامه با اشاره به توجه ویژه شورای اسلامی شهر یزد به بافت فرسوده خاطر نشان کرد: در زمینه سیاست های تشویقی در محدوده بافت های فرسوده وتاریخی تا 100 درصد تخفیف عوارض ساخت وساز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه در تصویب عوارض سال94 به حقوق شهروندان بیشترتوجه شده است افزود: حداکثر افزایش تعرفه ها در سال94 ،  20 درصد در بعضی از آیتمهای عوارضی است ودر اکثر موارد افزایشی نداشته ایم.

حجت الاسلام مطهریان ادامه داد: بودجه سال 94 نیز توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر یزد تقدیم شد که کمیسیون های مربوطه در حال بررسی هستند  ودر اولین فرصت در صحن علنی شورا بررسی وتصویب خواهد شد.

طبق قانون، کار بررسی تعرفه عوارض سال94 شهرداری باید قبل از لایحه بودجه سال94  بررسی وتصویب شده وحداکثر تا15 بهمن ماه برای تائید نهایی به فرمانداری ارسال شود.

گفتنی است که جلسات بررسی تعرفه عوارض سال94 شهرداری یزد بصورت علنی با حضور جمعی از شهروندان وخبرنگاران برگزار شد.