جمع آوری پل های غیرضروری شهر با نظر شورای ترافیک/ اقدامات شهرداری در بازگشایی مدارس با پویش مهر بررسی شد

جمع آوری پل های غیرضروری شهر با نظر شورای ترافیک/ اقدامات شهرداری در بازگشایی مدارس با پویش مهر بررسی شد

اقدامات سازمان های تابعه شهرداری شامل سازمان های حمل و نقل، سیما و منظر و مدیریت ترافیک شهرداری در زمینه بازگشایی مدارس در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر ارائه و گزارش شد.
در این گزارش اعلام شد با محوریت مدیریت ترافیک شهرداری، خط کشی مسیرهای عابر پیاده روبروی مدارس به سبک خلاقانه و زیبا طراحی می شود، سازمان سیما و منظر تونل گل در ورودی مدارس ایجاد و همچنین گلکاری اطراف مدارس انجام خواهد شد و سازمان فرهنگی فضا سازی شهری قبل از شروع مدارس را عهده دار خواهد بود.
در ادامه این جلسه، موضوع جمع‌آوری پل های هوایی عابر پیاده غیر ضروری سطح شهر  که بعد از بررسی عدم ضرورت ۱۱ مورد از ۴۷ دستگاه پل هوایی موجود کارشناسی شده بود بود مقرر شد با رعایت کلیه ضوابط و مقررات با نظر شورای ترافیک استان اعمال شود.