جمعی از اعضای شورای شهر یزد در جمع معلولین

جمعی از اعضای شورای شهر یزد در جمع معلولین

جمعی از اعضای شورای شهر یزد  به همراه مشاور شهردار در امور مناسب سازی شهری با معلولین دیدار و گفتگو کردند.
پرفورمنس هفته جهانی معلولیت با حمایت کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر یزد برگزار گردید