جمالی نژاد به وزارت کشور می رود

جمالی نژاد به وزارت کشور می رود

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد ضمن اعلام این خبر گفت: جلسه فوق العاده شورا برای انتخاب سرپرست شهرداری و شهردار آینده احتمالا فردا برگزار خواهد شد. 
محسن عباسی هرفته ضمن تشکر از زحمات و مساعی دکتر جمالی نژاد در طول یکسال گذشته و آرزوی موفقیت برای ایشان در سمت جدید اظهار کرد: این امر با هماهنگی شورا و در صورت موافقت با استعفای ایشان در جلسه صحن علنی شنبه نهایی خواهد شد. 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دکتر جمالی نژاد در پست جدید خود می تواند باعث و بانی خدمات گسترده تر و بیشتر برای کشور باشد اعضای شورا با لحاظ مصالح ملی علیرغم میل باطنی خود  احتمالا با استعفای ایشان موافقت خواهند کرد.
عباسی تصریح کرد: مطمئنا ایشان هر کجا که باشند با توجه به عشق و علاقه و ارادتی که به مردم یزد دارد منشا خدمات برای استان و شهر یزد خواهند بود. 
دکتر عباسی هرفته اضافه کرد: دست شورا در انتخاب جانشین دکتر جمالی نژاد خالی نیست و مردم نگران خلا جایگزین ایشان و روند فعالیت ها و اقدامات شهرداری نباشند. 
سخنگوی شورای شهر یزد اظهارداشت: به زودی جایگزین ایشان معرفی خواهد شد و بدنه خدوم شهرداری نخواهند گذاشت وقفه ای در فعالیت های عمرانی، فرهنگی وخدماتی شهر رخ دهد.