جلسه هم اندیشی مدیران نهضت سواد آموزی 16 بهمن 1398

جلسه هم اندیشی مدیران نهضت سواد آموزی 16 بهمن 1398

با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر و عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی شهرداری پیرامون همکاری در زمینه آموزش شهروندی