جلسه علنی شورا شنبه ساعت 17:30 برگزار خواهد شد

جلسه علنی شورا شنبه ساعت 17:30 برگزار خواهد شد

جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد با دستور کار انتخاب شهردار، شنبه 24 فروردین ساعت 17:30 برگزار خواهد شد