جلسه طرح بهسازی، محوطه سازی و اصلاح ورودی ایستگاه راه آهن یزد

جلسه طرح بهسازی، محوطه سازی و اصلاح ورودی ایستگاه راه آهن یزد

جلسه طرح بهسازی، محوطه سازی و اصلاح ورودی ایستگاه راه آهن یزد، شنبه 25 اسفندماه با حضور معاون عمرانی استاندار، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر در محل اداره کل راه آهن استان برگزار شد