جلسه صحن شورا شنبه 4 اسفند برگزار نخواهد شد

جلسه صحن شورا شنبه 4 اسفند برگزار نخواهد شد

جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد شنبه 4 اسفند، به دلیل عدم حضور برخی اعضا در یزد برگزار نخواهد شد