جلسه توجيهي سيستم مديريت معابر و حفاريها PMS در شوراي اسلامي شهر يزد

جلسه توجيهي سيستم مديريت معابر و حفاريها PMS در شوراي اسلامي شهر يزد
جلسه توجيهي سيستم مديريت معابر و حفاريها (PMS) با حضورسيدعلي محمد ميرحسيني رئيس، سيده حميده وزيري نائب رئيس ، محمدرضا كوچك زاده رئيس كميسيون عمران، توسعه و ترافيك، حاج محمد فقيه خراساني رئيس كميسيون برنامه وبودجه، زهرا حيدري و حجت الاسلام والمسلمين مطهريان عضو شوراي اسلامي شهر، شهردار، مشاورعامل چهارم شهرداريزد درصحن شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد- در اين جلسه مهندس ميرمحمد صادقي مشاور عامل چهارم شهرداريزد با اعلام خبر برگزاري سمينار كشوري سيستم مديريت معابر و حفاريها (PMS) از 25 ارديبهشت ماه به مدت دو روز با حضور مسئولان بلند مرتبه كشوري دريزد ، دوعامل بسيار حياتي و اساسي بحران شهرداري يزد را گران شدن قير و سيستم روسازي آسفالت شهر دانست.
وي گفت: دانشگاه علم و صنعت تهران در سال گذشته براي شهرداري يزد اقداماتي نظيرطراحي فاز يك ودو دو پل خيابان هاي كاشاني و پروفسورحسابي ، ايجاد تعامل بيشتر بين شهرداري و مشاوران آن و اجراي سيستم مديريت معابر و حفاريها (PMS) تنها درخيابانهاي اصلي شهريزد به صورت ميداني را انجام داده است.
وي افزود: اين دانشگاه همچنين مشاوران شهرداري يزد را در پنج بخش، ايجاد جلسات متعدد در راستاي كنترل روند اجرايي آنها، كنترل زمان بندي اجرايي آنها، ايجاد هماهنگي مابين آنها، كنترل كيفيت بر اجراي آنها و تحليل كارآنها توسط شهرداري كنترل نمود و تا پايان تابستان امسال مي توان نتيجه مطالعات آنها را دريافت كرد و در سال آينده نيز مطالعات انجام شده قابل اجرا مي باشد.
ميرمحمد صادقي با اشاره به پايين بودن كيفيت آسفالت در كشورتصريح كرد: در صدد آن هستيم آزمايشگاه آسفالت را در شهرداري يزد ايجاد و تجهيز كنيم.
گفتني است: در اين جلسه سيستم مديريت معابر و حفاريها (PMS) خيابانهاي اصلي شهر يزد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.