جلسه انتخاب هئیت رئیسه کمیسون عمران شورای اسلامی شهر یزد

جلسه انتخاب هئیت رئیسه کمیسون عمران شورای اسلامی شهر یزد

جلسه انتخاب هئیت رئیسه کمیسون عمران شورای اسلامی شهر یزد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسون عمران شورای اسلامی هر یزد که اعضای آن در جلسه علنی شورا مشخص شده بودند با حضور اعضای کمیسون برگزار شد.

اعضای این گروه متشکل است از مرتضی شایق، سید محمد رضا مدرسی، شیخ عباس زارع، سپنتا نیکنام، سیده حمیده وزیری، عزت یادگار و ملیحه امینی اصل می باشد.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه این کمیسون آقای مرتضی شایق به عنوان رئیس ، خانم ملیحه امینی نائب رئیس  و آقای سید محمد رضا مدرسی به عنوان منشی انتخاب شدند.

رسیدگی ، پیگیری و اولویت بندی درخواستهای مردمی در خصوص نیازهای عمرانی ، بررسی نامه ها و لوایح ارسالی از شهرداری و سایر سازمانها در رابطه با امور عمرانی ، پیگیری امور مربوط به طرح تفصیلی شهر اعم از بافت تاریخی ، فرسوده و شهر یزد و    پیگیری امور مربوطه به صدور پروانه ساختمان و تسهیل و تسریع در کار ارباب رجوع بطور مستمر با همکاری دستگاههای ذیر بط و تعامل با آنها از مهمترین وظایف این کمیسون می باشد.