جلسات گفتگوی مردم و مسئولین توسط شورای اسلامی شهر یزد برگزار می شود

جلسات گفتگوی مردم و مسئولین توسط شورای اسلامی شهر یزد برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد ، در راستای انجام وظایف قانونی شورا  مبنی بر نظارت بر عملکرد سازمانها و ادارات و ارگانهای شهر یزد در هشتادوهشتمین جلسه طرح برگزاری جلسات گفتگوی مردم و مسئولین توسطاعضائ سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد مورد تصویب قرار گرفت.

    این گزارش حاکی است این طرح ازسوی  کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورا ارائه شد که بر اساس آن جلسات گفتگوی مردم و مسئولین به صورت ماهیانه یکدفعه و ابتدا با حضور مدیران شهرداری و سازمانهای وابسته و سپس ارگانها و نهادهای مختلف شهر در محل فرهنگسرای شهرداری یزد برگزار گردد  تا شهروندان مشکلات ومسائل خود را در حضور نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر و مدیر مربوطه مطرح کنند همچنین مقرر گردید کارگروهی در این خصوص با محوریت کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورا تشکیل و برنامه ریزی لازم صورت گیرد .

    بر اساس این گزارش در این جلسه سردار الله دادی فرمانده ارشد سپاه استان و فرماندهی تیپ 18 الغدیر به اتفاق مهندس خادمی کارشناس ترافیک دفتر فنی استانداری یزد و مهندس میروکیلی شهردار یزد در جلسه حضور یافتند و در خصوص پروژه میدان شهید آقابابایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.