جریانات اخیر در مورد سالن جدید شورای اسلامی شهر یزد به نا هماهنگی ها باز می گردد

جریانات اخیر در مورد سالن جدید شورای اسلامی شهر یزد به نا هماهنگی ها باز می گردد

حجت الاسلام حمید رضا مطهریان در یکی از جلسات علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه شورا در اصل به آقای نیکنام ماموریت داده که فقط بر نحوه چینش صندلی‌های سالن شورا نظارت نماید گفت، متأسفانه ایشان دانسته یا ندانسته پا را فراتر از ماموریت خود گذاشته و بدون تصویب و بدون هماهنگی با شورا و مشورت با دیگران نسبت به نصب تصاویر برجسته روی بدنه شورا نمود که درکنارتصاویر اماکن فرهنگی حداقل چهار تصویر از نماد زرتشتیان  به چشم می خورد و این عمل مورد اعتراض درون و بیرون شورا قرار گرفت

حجةالاسلام مطهریان در ادامه گفت  رئیس شورا با توجه به مسائل پیش آمده و با هماهنگی بزرگان شهر درخواست  اصلاح نقوش توسط پیمانکار نمود البته تاکید می شود این تصاویر نماد بوده نه اصل نمادهای زرتشتیان

  وی گفت : موضوع اخیر فیلم پخش شده سالن جدید شورای اسلامی شهر یزد در فضای مجازی و رسانه های دیگر که به چند ماه پیش مربوط میشود با اهداف خاصی انجام شده است 

وی افزود:

البته از اول دوره شورای چهارم آقای نیکنام علی رغم اینکه می گوید نماینده مردم یزد در شورا است با ایجاد حساسیت های مذهبی خود مانند پی گیری مستمر ومصرانه در تغییر نام پارک بزرگ شهر و خیابان مهر و...  به این همزیستی مسالمت آمیز خدشه وارد نمود

وی خطاب به این عضو زرتشتی شورا گفت آقای نیکنام مگر نمی گویید تعداد آرای همکیشانتان 3000 رای بوده پس 17 هزار رای شما از سایر مردم یزد بوده شما نباید نسبت به تبلیغ نمادهای دینی خود در شورایی که پسوند اسلامی رادارد اصرار می کردید

این عضو شورا همچنین گفت ریشه این اتفاقات اول بر میگردد به اقدامات  آقای نیکنام گرچه ممکن است وی از سر دلسوزی و با هدف جذب کمک برای آبادانی شهر اینکار را کرده اما نسنجیده بوده وبعد هم باز می گردد به ناهماهنگی هایی که در شورا بوده و عده ای هم از بیرون شورا به منظوررسیدن به اهداف نا میمون خود و برای بر هم زدن این جو مسالمت آمیز از مو پلاس بافته و جو را نا آرام کردند

حجةالاسلام مطهریان درادامه ضمن حمایت از اقدام رئیس شورا جناب حجت الاسلام زارع خواست عوامل انتشار این فیلم کوتاه شناسایی و برخورد قانونی شود

وی در پایان از سکوت معنا دار آقای نیکنام از اتفاقات اخیر اظهار تعجب کرده و گفت ما باز هم معتقدیم مسلمانان باید مانند سابق با پیروان ادیان و مذاهب دیگر در کشور و به ویژه در یزد به صورت مسالمت آمیز زندگی کرده و احترام همدیگر را نگه دارند