جایزه بنیاد جهانی انرژی در شورای شهر یزد مستقر شد

جایزه بنیاد جهانی انرژی در شورای شهر یزد مستقر شد

 در جلسه علنی شنبه 30 دیماه 96 شورای شهر یزد، جایزه بنیاد جهانی انرژی ابتدا به شهردار یزد اهدا و سپس در شورای شهر یزد مستقر شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، بنیاد جهانی انرژی امسال یزد را به عنوان شهر پایدار معرفی کرد و برای نخستین بار این جایزه به جای فرد، به یک شهر تعلق گرفت.

این بنیاد از نهادهای صاحب نام بین المللی است که با دغدغه های زیست محیطی هر سال جوایزی را به اشخاص حقیقی و حقوقی اثرگذار در کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر طبیعی و تلاش در جهت آلایندگی محیط زیست، در دو سطح ملی و بین المللی اهدا می کند.

در حال حاضر ۱۷۸ کشور عضو این بنیاد هستند و امسال یکی از جوایز این بنیاد به شهر یزد تعلق گرفت.

در جلسه علنی شورای شهر یزد، این جایزه ابتدا به شهردار و سپس اعضای شورای شهر اهدا شد و در شورا به عنوان نهادی مردمی مستقر شد.