جانشین فرمانده انتظامی یزد در جلسه شورای شهر به تشریح اقدامات در آستانه سال نو پرداخت

جانشین فرمانده انتظامی یزد در جلسه شورای شهر به تشریح اقدامات در آستانه سال نو پرداخت

جانشین فرمانده انتظامی استان یزد در جلسه علنی شورای شهر ضمن ارائه گزارش گفت: در بحث خدمات سفر در ایام نوروز نیروی انتظامی طرح های خاص را ارائه داده و برای تمام موارد از جمله مباحث ترافیکی و انتظامی برنامه ریزی هایی انجام شده است.
??سرهنگ مکی ادامه داد: قرارگاه نوروزی در حال انجام است و تمامی مسائل در این قرارگاه بصورت روزانه بررسی می شود.
??وی افزود: در حوزه گردشگری 35 کیوسک انتظامی طراحی و آماده شده است.
??جانشین فرمانده انتظامی یزد تصریح کرد: در ورودی های شهر ایستگاه های نوروزی را خواهیم داشت و انتظار داریم دستگاه های خدمت رسان در ورودی ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که بار ترافیکی در ورودی ها ایجاد نشود.