تکذیب شایعات مبنی بر دریافت حقوق چند میلیونی آقای شهردار

تکذیب شایعات مبنی بر دریافت حقوق چند میلیونی آقای شهردار
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – سید علی اکبر میروکیلی شهردار یزد در جلسه شورا بروز شایعاتی مبنی بر دریافت حقوق ماهیانه چند میلیونی را تکذیب و خواستار بررسی این موضوع توسط شورای اسلامی شهر یزد گردید.
شورای اسلامی شهر یزد ضمن تقبیح هرگونه شایعه سازی اظهارامیدواری کرد : اینگونه شایعه پراکنی ها که تشویش افکار عمومی را بر می انگیزد صرفاً درراستای دلسوزی و از روی مسئولیت شناسی باشد و خدای نکرده اهداف پنهان دیگری در ورای آن نباشد.
شورای شهر درادامه خواستار پیگیری و بررسی و اعلام این موضوع در جهت تنویر افکارعمومی گردید.