توسعه پارك هاي درون محله اي، اولويت كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد

توسعه پارك هاي درون محله اي، اولويت كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد

به منظور بهبود محیط شهری و افزایش سرانه فضای سبز با کاربری اجتماعی، تفریحی و عمومی و ورزشي  رئيس و اعضاي كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد از چند پارك درون محله اي  درسطح شهر بازديد كردند.

حاضرين  از پارك هاي درون محله اي واقع در محله قاسم آباد يزد بازديد و مشكلات و كمبود ها را از نزديك بررسي كردند و مقرر گرديد اين مشكلات در كميسون خدمات شهري با حضور كارشناسان و شهردار منطقه مورد بحث وبررسي قرار بگيرد.

رئيس كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد در اين بازديد با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد ، توسعه کمی و کیفی فضای سبز شهری است افزود : با توسعه فضای سبزشهری و ایجاد پارک های درون محله ای ، امکان برخورداری بیشتر شهروندان از فضای سبز فراهم و کمبود فضای سبز شهری جبران می‌شود.

نتا نيكنام  به نقش پارک‌های محله‌ای در پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اشاره کرد و ادامه داد: مبنای ایجاد و توسعه پارک‌های محله‌ای تحقق نیاز تفریحی شهروندان است.

وي  خاطرنشان كرد: باعنايت به وجود زمينهاي رها شده در مناطق مختلف شهر يزد، شهرداري با پيگيري سازمان پاركها برنامه اي دقيق و زمان بندي شده جهت كاشت درخت در زمينهاي موجود با كاربري فضاي سبز در مناطق ارائه دهند.

 قابل ذكر است كه ايجاد زيرساخت و آبرساني در محلات در اولويت است.

همچنين در ابتداي اين بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با حضور در منزل پدر دكتر كاشفي زاده از فرهنگيان بازنشسته استان ، هفته معلم را گرامي داشتند.