توسعه و بهره برداری سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد بررسی شد

توسعه و بهره برداری سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد بررسی شد

با حضور اعضای کمیسیون شهر هوشمند و مدیران شهرداری سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد(SDI) بررسی شد.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها در ابتدای این جلسه به ظرفیت شهرداری در اجرای این سامانه اشاره و اظهار داشت: سامانه SDI از قابلیت هایی است که از مدت ها قبل در شهرداری ایجاد شده و احتمالا برای بسیاری مدیران معرفی نشده است.
حمیدرضا قمی افزود: این جلسه فرصت مناسبی برای معرفی این سامانه است تا نیازها در بخش های مختلف شهرداری شناسایی و با قابلیت ها بر روی این زیرساخت بتوان به بخش های مختلف خدمات ارائه کرد.
قمی مشارکت همه در راستای توسعه و بهره برداری این سامانه را خواستار شد و گفت: باید از این ظرفیت ایجاد شده توسط سازمان فاوا در تمامی بخش های شهرداری استفاده کرد و هرچند در حال حاضر ارتباط با مجموعه فاوا ضعیف است اما باید کمیته هایی ایجاد گردد و این ارتباط تقویت شود.
در ادامه بیکی از سازمان فاوا شهرداری ضمن تشریح این سامانه گفت: با اشتراک گذاری اطلاعات مکانی، پشتیبانی و خروجی های متعدد در بهره برداری واحد ها موثر خواهد بود. ارگان های متعدد استانی در این سامانه هستند و سامانه دارای ۱۰۴ لایه اطلاعاتی است.
مقرر گردید در راستای توسعه این سامانه کار گروهی با حضور کلیه نمایندگان با محوریت معاونت برنامه ریزی تشکیل و با تقویم مشخص به کلیه ذینفعان اعلام گردد.
همچنین شیوه نامه داده آماری و به روز رسانی اطلاعات هر پروژه در حال جریان و یا اجرا شده توسط سازمان فاوا تهیه گردد.
استفاده از پروژه های دانشجویان دانشگاه های مختلف مد نظر قرار گیرد و بروشوری به صورت الکترونیکی توسط سازمان فاوا تهیه و در اختیار مدیران ارشد و دیگر ذینفعان قرار گیرد.