توسعه فضای سبز و طرح ساماندهی و بهسازی خیابانها

توسعه فضای سبز و طرح ساماندهی و بهسازی خیابانها

به گزارش روابط عمومی شورای شهر یزد، رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر با اشاره به طرح باغ بزرگ شهر گفت: شهرداری با احیا این باغ بر توسعه فضای سبز منطقه و ایجاد فضای مطلوب تلاش کند.
محسن عباسی افزود: تملک باغ هایی که باقی مانده با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فضایی در جهت حضور سرمایه گذار بر رونق این طرح افزوده خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر توسعه طرح ها بر شیوه آبیاری نوین تاکید کرد.
شایق عضو کمیسیون عمران در این جلسه اظهارداشت: توسعه فضای سبز باید در دستور کار شهرداری قرار بگیرد ودر کمیسیون عمران روی محورهای خاص کار تخصصی صورت گیرد و محورها را ما انتخاب کنیم و در بودجه ۹۷ لحاظ شود.
صفدر پور مدیر عامل سازمان پارکها گفت: در شهر ۱۲چاه آب وجود دارد و کاری که در این زمینه شروع شده، نزدیک به ۲۷۰ کیلومتر شبکه آب داخل شهری داریم که جزئیات آن کاملا مشخص و تعریف شده است.
سفید عضو کمیسیون با اشاره به پساب شهری گفت: بحث استفاده از آب پساب باید به طور جدی پیگیری شود و از مسئولین مختلف دعوت شود و وظایف هر ارگان مشخص گردد.
مقرر شد در جلسه بعد نقشه ای از فضای سبز شهر یزد ارائه شود.
در ادامه سیاست ها و چشم انداز سرمایه گذاری بلوار پیامبر اعظم(ص) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.