توجه شورای شهر و شهرداری یزد به مسائل فرهنگی اجتماعی توسعه فضاهای فرهنگی را به دنبال داشته است

توجه شورای شهر و شهرداری یزد به مسائل فرهنگی اجتماعی توسعه فضاهای فرهنگی را به دنبال داشته است


توجه شورای شهر و شهرداری یزد به مسائل فرهنگی اجتماعی توسعه فضاهای فرهنگی را به دنبال داشته است


استاندار یزد شنبه شانزدهم اسفند ماه در جلسه صحن شورای اسلامی شهر یزد که با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهور در یزد و آیین افتتاح کتابخانه مرکزی گفت: امروز با اضافه شدن این کتابخانه به مجموعه مراکز فرهنگی استان و در آینده با اضافه شدن بعضی دیگر از مراکز فرهنگی که آماده بهره برداری خواهد شد؛ یک ظرفیتهای کم نظیری در اختیار ما قرار می گیرد.
محمدعلی طالبی افزود: در گذشته ما این اماکن فرهنگی را در اختیار نداشتیم و خیلی از برنامه های کتابخوانی را در فضاهای غیرفرهنگی و غیر مرتبط برگزار می کردیم اما امروز این ظرفیت در اختیار استان و شهر یزد قرار گرفته و خیلی از دستگاه ها و شورای شهر و شهرداری به مسائل فرهنگی اجتماعی توجه دارند.
ما باید برنامه محور باشیم و با برنامه ریزی و استفاده از فضاهای فیزیکی ایجاد شده یک جهشی را در بعد فرهنگی استان داشته باشیم.