توجه سومین دوره شورای اسلامی شهر به زیرساختهای شهریزد

توجه سومین دوره شورای اسلامی شهر به زیرساختهای شهریزد
وحید رضا خباززاده یزدی عضو شورای اسلامی شهر یزد سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد را نسبت به دوره های قبل جوانتر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این دوره شورا به زیرساختها بیشتر توجه شده است و با برنامه ریزی ها چهره شهر تقریباً تغییر کرده است .
وی گفت: پس از تشکیل شوراهای اسلامی ، مشارکت شهروندان و رسیدن به تعاون و همبستگی ملی و انسجام و وحدت در سطح شهر به ویژه یزد افزایش یافته است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر یزد یکی از مشکلات و درگیریهای شورا و شهرداری را ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: اخذ نمایندگی یکی از بانکهای کشور یکی از راههای ایجاد این مورد بود که با برنامه ریزی شورا و همت شهرداری نمایندگی بانک شهر گرفته و به زودی در یزد فعالیت خود را آغاز می نماید که امید است باعث ایجاد درآمدهایی برای شهرداری گردد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف گفت : خوشبختانه با تاکید شورای شهر در شهرداری کمیته اصلاح الگوی مصرف تشکیل گردید.
عضو شورای اسلامی شهر یزد ضمن بیان اینکه در دوره های قبل شورای اسلامی شهر،شهرداری به ایجاد پارکینگ درسطح شهر توجه کمرنگتری داشته است تصریح کرد: دوره سوم شورای شهر بر ایجاد پارکینگ در سطح شهرتاکید داشته و دارد بنابراین در طول این دوره شورای شهر 5 پارکینگ بزرگ اجرا ویا درحال ساخت می باشد.
 وی یکی از دغدغه های شورای شهر را استفاده از تفکر و اندیشه همه شهروندان و اساتید و صاحب نظران ذکر کرد وافزود: این مورد نیز با تاکید شورای شهر اتاق فکر در شهرداری تشکیل گردید.