توجه به کودکان با هم‌افزایی و همکاری مدیران دستگاه‌های متولی و ذینفع شهر دوستدار کودک

توجه به کودکان با هم‌افزایی و همکاری مدیران دستگاه‌های متولی و ذینفع شهر دوستدار کودک

در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر یزد و با حضور مدیران کل صدا وسیما، امور بانوان استانداری و مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط؛ موضوع همکاری و هم افزایی مدیران متولی و ذینفع شهر دوستدار کودک در راستای مشارکت کودکان در طراحی ها و امور شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی با اشاره به برنامه ریزی های شهری برای رده های مختلف سنی گفت: اگر معتقد باشیم آینده در نگاه فعلی به کودکان است می توانیم به طور دقیق تری برای شهر برنامه‌ریزی کنیم.
سفید تصریح کرد: این نگاه ما است که وظیفه تک تک افراد مرتبط را مشخص می‌کند و اگر می خواهیم در شهرمان نگاه بلندمدت داشته باشیم باید از هم اکنون به حضور کودکان در تمامی مسائل توجه داشته باشیم. معتقدم حتی اگر شهرداری هنوز در قبال مدیریت یکپارچه شهری تعیین تکلیف نشده است، باید به مسئله کودکان در مسائل شهری توجه کند و در این زمینه با دیگر نهادها همراهی داشته باشد.
عامری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی هم با اشاره به این نکته که تمام نهادهایی که در زمینه کودک کار می کنند و مرتبط هستند با هماهنگی با هم کار شود گفت: باید شرایطی فراهم شود با تمام امکانات شهر کودکان بتوانند رشد کنند و این یک سرمایه گذاری برای آینده است.
در این زمینه نهادهای مرتبط شامل صداوسیما، آموزش و پرورش، کانون وکلای دادگستری، سازمان بهزیستی، کانون پرورشی فکری کودکان، اداره کل کتابخانه ها و سمن‌های مرتبط، نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون شهر دوستدار کودک ارائه نمودند.