تمديد اعطاي تخفيف ويژه به انواع عوارض شهرداري

تمديد اعطاي تخفيف ويژه به انواع عوارض شهرداري

در دويست و بيست و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد لايحه تمديد مهلت تخفيف انواع عوارض شهرداري مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت اعطاي تخفيف ويژه به انواع عوارض شهرداري تا پايان آبانماه سالجاري تمديد شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- در اين جلسه لايحه اعطاي تخفيف ويژه به انواع عوارض تا عيد سعيد غديرخم كه پيشنهاد گرديد با عنايت به استقبال نسبی شهروندان گرامي و در راستاي بهره مندي بيشتر از فرصت اعطايي، تخفيف مذكور تاپايان مهرماه تمديد گردد، مطرح و بررسي شد. پس ازبحث وتبادل‌نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق؛ با تمدید آن تا پایان آبان ماه سال جاری مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً مقررگردید شهرداری به نحو شایسته جهت اطلاع عموم شهروندان محترم تبلیغات وسیعی در سطح شهر داشته باشد .