تلاش برای ایجاد زیرساخت های دوچرخه سواری در یزد

تلاش برای ایجاد زیرساخت های دوچرخه سواری در یزد

عضو هیات رئیسه شورای شهر یزد با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه هوای پاک، دوچرخه و انواع پاک روها برای اولین بار در شهر یزد گفت: این نمایشگاه براساس سیاست مدیریت شهری برای اجرای حمل ونقل مکمل در شهر برگزار شد.
سید حسین آزادی اظهارامیدواری کرد: بابرگزاری این نمایشگاه ها فرهنگ دوچرخه سواری که درشهر پیش ازاین رواج داشته است، دوباره زنده شود ومردم کمتر از خودروهای تک سرنشین استفاده کنند تا هوا تمیزتر وزندگی سالم تر باشد.
وی تصریح کرد: به تازگی، فراخوانی برای اجرای نصب 600 ایستگاه دوچرخه در شهر اعلام شده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: یکی از شعارهای این دوره مدیریت شهری توجه به دوچرخه سواری و پیاده محوری است. انتظار است که مردم بیشتر از حمل ونقل عمومی و دوچرخه استفاد کنند؛ از این رو باید زیرساخت هایی از جمله مسیردوچرخه در شهر اجرا شود.
آزادی با بیان اینکه اقداماتی برای ایجاد مسیرها ویژه دوچرخه در شهر شروع شده است، خاطرنشان ساخت: با توجه به محدودیت در خیابان های کم عرض، ترویج فرهنگ دوچرخه سواری نیازمند فرهنگسازی است تا مردم به صورت مطمئن بتوانند در شهر دوچرخه سواری کنند.
وی با اشاره به اینکه ابتدا باید امکانات لازم برای شهروندان فراهم شود تا مردم نیز همراهی کنند، اظهارامیدواری کرد: با توسعه حمل ونقل عمومی و نوسازی ناوگان وارائه خدمات حمل ونقل عمومی، شاهد افزایش استقبال شهروندان یزدی از وسایل حمل ونقل عمومی و دوچرخه باشیم.