تقویت تعامل با شهروندان و پیگیری مشکلات مردم؛از اولویت های این کمیسيون است

تقویت تعامل با شهروندان و پیگیری مشکلات مردم؛از اولویت های این کمیسيون است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

به منظور پیگیری و بررسی مشکلات مردم در محلات ، ملیحه امینی رئیس کمیسون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق مهندس  محمد رضا عظیمی زاده شهردار، از چند مکان بازدید کردند.

بازدید از یکی از کوچه های خیابان شهید شعرباف و پارک های خیابان شهیدان ادهمی و پیگیری مشکلات ساکنین شهرک رزمندگان از مهمترین برنامه های این کمیسيون بود.

ملیحه امینی اصیل رئیس کمیسيون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد در این بازدید ضمن قول مساعد به اهالی منطقه مبنی بر پیگیری مشکلاتشان و ارائه این مشکلات در صحن شورا  گفت: تقویت تعامل با شهروندان وهمچنین پیگیری نقطه نظرات ومشکلات مردم ، از اولویت های کمیسيون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد است.

در پایان مقرر گردید که ساکنین محلات ، مشکلات مطرح شده را بصورت مکتوب به شهرداران مناطق ارائه دهند تا مشکلات بصورت جدی پیگیری و رفع شود.

گفتني است در این بازدید مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری و مهندس خواجه منصوری مدیر منطقه سه شهرداری نیز حضور داشتند.