تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مسئول روزنامه همشهری یزد

تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مسئول روزنامه همشهری یزد

جمعی از اعضای شورای شهر در مراسم پنجمین سالگرد انتشار روزنامه همشهری در یزد حضور یافته و از سرپرست این روزنامه قدردانی کردند.