تقدیر از معاونت برنامه ریزی شهرداری یزد

تقدیر از معاونت برنامه ریزی شهرداری یزد

رییس شورای اسلامی شهر و شهردار یزد در دویست و بیست و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر از مهدی فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، به واسطه تقویت ورزش پرسنل و حمایت از راه اندازی انجمن فوتسال شهرداری تقدیر کردند.