تقدیر از شهردار یزد به مناسبت هفته شهرداریها در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد

تقدیر از شهردار یزد به مناسبت هفته شهرداریها در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد


تقدیر از شهردار یزد به مناسبت هفته شهرداریها در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد

21 تیرماه 1399