تقدیر از سردار حاج حسن علیزاده

تقدیر از سردار حاج حسن علیزاده

به مناسبت روز پاسدار، در جلسه علنی چهارشنبه 21 فروردین از سردار حاج حسن علیزاده فرمانده تیپ ۱۸ الغدیر یزد تقدیر شد