تقدیر از دبیر نابینای یزد از سوی کمیسیون فرهنگی شورا

تقدیر از دبیر نابینای یزد از سوی کمیسیون فرهنگی شورا

ونوس عامری نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با حضور در آموزشگاه استثنایی یزد، از خانم ناظمیان دبیر نابینای این آموزشگاه برای تدریس و برگزاری کلاس های سواد آموزی نابینایان قدردانی کرد.
نهضت سوادآموزی برای اولین بار در کشور این کلاس ها را دایر نموده است.