تقدیر از اعضای کمیته جوانان شورا و عوامل اجرایی شبکه اینترنتی کادرباز

تقدیر از اعضای کمیته جوانان شورا و عوامل اجرایی شبکه اینترنتی کادرباز


تقدیر از اعضای کمیته جوانان شورا و عوامل اجرایی شبکه اینترنتی کادرباز

در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد از اعضای کمیته جوانان کمیسیون فرهنگی و عوامل اجرایی شبکه اینترنتی کادرباز قدردانی شد.
برنامه شبکه اینترنتی کادرباز با موضوعات فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی توسط کمیته جوانان کمیسیون و با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و هر هفته به اجرای برنامه های گفتگو محور، سرگرمی، استعدادیابی و هنری می پردازند.
در این جلسه از آقایان سید شهاب الدین حسینی نیک،محمدعلی مقوم، زمان ارکمان، وهاب میرشریف، محمد جواد آزادی، امیرعلی عقیلی، شهاب الدین معتمدی و خانم ها زهرا خوش اندام و محبوبه اشرف زاده قدردانی شد.