تقديم لايحه رويکرد جهاد اقتصادی شهرداری در سال 1390 توسط شهردار محترم به شوراي اسلامي شهر يزد

تقديم لايحه رويکرد جهاد اقتصادی شهرداری در سال 1390 توسط شهردار محترم به شوراي اسلامي شهر يزد
 
تقديم لايحه رويکرد جهاد اقتصادی شهرداری در سال 1390 توسط شهردار محترم به شوراي اسلامي شهر يزد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد در چهارصد و سي و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر ، لايحه رويکرد جهاد اقتصادی شهرداری در سال 1390به تبعيت از رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط شهردار محترم به شوراي اسلامي شهر يزد تقديم گرديد.
سندچشم انداز بيست ساله كشور،برنامه 5 ساله پنجم (‌ موارد مرتبط با شهرداريها )،بررسي شرح وظايف شهرداري در برخي شهرهاي جهان ،تقدیم چشم انداز شهر يزد تا  افق   1404 ومعرفي تعدادي از پروژه هاي   شهرداري ( كوتاه مدت ، ‌ميان مدت و  بلند مدت ) از ديگر اسنادي بود كه توسط آقاي مهندس ميروكيلي به شوراي اسلامي شهر تقديم گرديد.
دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقهي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ايران مي باشد.
رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد،جناب حجت الاسلام والمسلمين مطهريان ضمن تقدير از زحمات شهرداري به تبيين منويات رهبري پرداخته و نامگذاري سال هاي پيشين را مقدمه جهاد اقتصادي دانستند و بيان داشتند كه در جهاد اقتصادي ، اصلاح الگوي مصرف و كار مضاعف و همت مضاعف نبايد به دست فراموشي سپرده شود.
لايحه رويکرد جهاد اقتصادی شهرداری در سال 1390 به كميسيون هاي مربوطه ارجاع شد تا به صورت كامل مورد بررسي قرار گيرد.