تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی و خدمات مشاوره اي شورای اسلامی شهر و شهرداری و دانشگاه یزد انعقاد یافت.

تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی و خدمات مشاوره اي شورای اسلامی شهر و شهرداری و دانشگاه یزد انعقاد یافت.

       به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهريزد تفاهم نامه همکاری دانشگاه یزد، شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد با هدف بهره برداری از امکانات و پتانسیل های آموزشی ، پژوهشی و خدمات مشاوره ایی دانشگاه  و در راستای توسعه کمی و کیفی شهر یزد در نه بند انعقاد یافت.

   این گزارش حاکی است در این تفاهم نامه آمده است کمیته همكاري مشترک هفت نفره به منظور شناخت کامل از نیازهای پژوهشی شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد وپتانسیل های پژوهشی دانشگاه یزد تشکیل می گردد و مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه دبیری این کمیته را برعهده خواهد گرفت.

    بر اساس این گزارش این کمیته مشترک نسبت به بررسی ،اولویت بندی و تائید نیازهای پژوهشی پس از تهیه پیشنهاد طرح پژوهشی اقدام می نماید و دستورالعمل نحوه حمایت از پروژه های دانشجویی به ویژه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری که در راستای نیازهای شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد می باشد را تدوین می نماید .

   کلیه دستورالعمل ها و پیشنهاديه طرح های پژوهشی تائید شده در کمیته همکاری .پس از تصویب در شورای شهر قابل انجام می باشد.