تفاهم نامه اولیه با هلدینگ اورال واگن در حوزه تراموا

تفاهم نامه اولیه با هلدینگ اورال واگن در حوزه تراموا

حمیدرضا قمی در جلسه شورای اسلامی شهر یزد به سفر خود و ریاست شورا به روسیه پرداخت و اظهارداشت: از اهداف این سفر بازدید و مذاکره با شرکت ها در بحث حمل ونقل شهری بود و اینکه از منابع مالی ایران در روسیه و بر اساس تفاهم نامه هایی که با کشورمان دارند بتوانیم در خدمت پروژه های مدیریت شهری یزد استفاده کنیم و تکنولوژی های آنها را به خدمت بگیریم.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد در ادامه به بازدید از کارخانه اورال واگن و جلسه با مدیرعامل آن اشاره و تصریح کرد: این مجموعه به عنوان بزرگترین واگن سازی دنیا فعالیت دارد و رکورد دار بیشترین تعداد تولید واگن باری در سال در دنیا که ثبت در گینس به تعداد ۳۰۰۰۰ دستگاه انجام شده است و بخش زیادی از خطوط و واگنهای تراموا در روسیه توسط اورال واگن ساخته شده است.

وی ادامه داد: این شرکت پیشنهاد استفاده از ترامواهای شارژی مطرح نمود و در جلساتی که با مدیر کارخانه و نایب رئیس آن برگزار شد ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با یزد برای خطوط تراموا بر گسترش همکاری تاکید داشتند. همچنین این جلسات به تفاهم نامه ای منجر شد تا نقشه و نیازهای شهری برای تراموا به این شرکت ارائه تا ظرف یکماه ضمن پاسخ، پیشنهادات همکاری و نوع کار را اعلام نمایند.

دیدار با مدیران هلدینگ RTH و جلسه با مرکز توسعه صادرات روسیه از دیگر برنامه های این سفر بود.