تغيير سيماي شهر يزد در شوراي سوم

تغيير سيماي شهر يزد در شوراي سوم
وحيد رضا خباززاده يزدي سخنگوي شوراي شهر و نائب رئيس كميسيون عمران توسعه وترافيك ضمن بيان اينكه سيماي معابر خيابانهاي شهر يزد در يكي دو سال اخير تغييرات فاحشي داشته استافزود: ساخت زيرگذرها، پلها، ميدان هاي جديد درگوشه گوشه شهر به چشم مي خورد به نظر مي رسد شوراي سوم و شهرداري يزد فعاليت چشمگيري داشته است.
خباززاده در اين گفتگو اظهار داشت: كه از بدو تشكيل شوراي سوم (9/2/87) تاكنون شوراي شهر در اولين گام با مطالعه و تعيين اولويت به اتمام پروژه هاي ناتمام شهر پرداخته است كه دراين مدت با مد نظر داشتن مديريت زمان  و با توجه به منابع مالي مبادرت به اتمام پروژه هاي ضروري شهر نموده است ضمن تشكر از مسئولين اسبق و  دست اندركاران قبلي در اين خصوص مي توان به پروژه هاي ميدان امام حسين ، ميدان امام علي (ع) ميدان شهداي محراب اشاره نمود همانطور كه مشهود بود به پروژه ها در بدو شروع بكار شوراي سوم مراحل اوليه را طي كرده و در حال ركورد بوده است با برنامه ريزي شوراي سوم و جديت و پشتكار و پرسنل شهرداري اين پروژه ها مديريت شد و اين حركت جهادي باعث شد كه پروژه ها در كوتاهترين مدت به ثمر رسد .
وي همچنين در خصوص پروژه هاي در دست اجرا گفت: شوراي شهر با حساسيت و پيگيري مستمر روي      پروژه هاي شهري در حال فعاليت است كه مهمترين آنها عبارتنداز : پايانه مسافربري ( كه 10 سال است شروع شده است ) ، كارخانه كمپوست ، تكميل ميدان امام علي (ع) ، احداث بلوار خاتم، احداث تقاطع غير همسطح معلم ( كه در حال حاضر كارگاه آن تجهيز شده است ) احداث پل راه آهن در ميدان همافر ( كه در حال حاضر مسير آن آزاد شده است ) پل راه آهن در انتهاي خيابان پروفسور حسابي كه بلوار پروفسور حسابي را به بلوار دانشجو وصل      مي كند ، احداث پل راه آهن در خيابان كاشاني ، اجرا پاركينگ بيمارستان ، توسعه و تكميل پارك كوهستان ، تكميل كف سازي و بدنه سازي خيابان امام ، كف سازي وبدنه سازي بازار خان كه يكي از دغدغه هاي شوراي شهر اين است كه مكانهاي سنتي با ساختار قديمي و اصيل خود بازسازي شود و دهها پروژه ديگر كه به دليل ضيق وقت نمي توان آنها را نام برد و اميد واريم همشهريان عزيز پس از اجرا پروژه ها آنرا مشاهده و از آن بهره مند گردند.
آقاي خباززاده در پايان اين گفتگو اظهار داشت كه در افق چشم انداز 20 ساله شهر يزد شهري دانش با تكيه بر تحقيق و پژوهش و كار كارشناسي و مشاركت مردم و شهروندان عزيز بايد آباد گردد.
رئيس كميسيون اقتصادي شوراي شهر اظهار داشت:كه شورا تصميم دارد با جلب مشاركت مردمي كاهش هزينه ها و افزايش درآمدهاي شهردارري و از طريق مكانيزمهاي مناسب مبادرت به انجام پروژه ها در كوتاهترين مدت اهتمام ورزد.
وي تصريح كرد: بي شك بدون همفكري ، همراهي و كمك همشهريان عزيز اين مهم امكان پذير نيست جلب اعتماد شهروندان به شهرداري يكي از مهمترين مباني است كه در افزايش مشاركت آنها در پروژه هاي شهري كمك مي كند و اعتماد سازي بدون شفاف سازي ممكن نيست.
خباززاده اظهار اميدواري كرد:  همه ما بتوانيم از اين فرصت خدمتگزاري كه به خواست خدا و انتخاب شهروندان به ما دادند در راستاي اعتمادسازي گامهاي اساسي برداريم كه انشاا.. در چشم انداز 20 ساله شهر يزد ؛ يزدي داشته باشيم پيشرفته مبتني بر تاريخ و فرهنگ غني ايران اسلامي .