تعیین نرخ های املاک در طرحهای عمرانی در سطح شهر توسط کارشناسان رسمی در دستورکار شورای شهر یزد

تعیین نرخ های املاک در طرحهای عمرانی در سطح شهر توسط کارشناسان رسمی در دستورکار شورای شهر یزد
بنا به دعوت قبلی شورای اسلامی شهر یزد نشست مشترک اعضاء شورای شهر ، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و مسئولین شهرداری یزد برگزار و پیرامون هماهنگی های لازم در امور ارزیابی املاک مربوط به شهرداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – پس از بحث و تبادل نظر ، توجه به حساسیت موضوع تملک ها در پیشبرد امور عمرانی شهر وبرای رعایت حقوق شهرداری و شهروندان ، لزوم بازدید از محل و توجه به عوارض پیدا و پنهان ملک در مقایسه با املاک معامله شده ، نحوه پرداخت، نوع مالکیت ، کاربری و همجواری توسعه طرحهای آینده و نیز هماهنگی با سایر کارشناسان در تنظیم گزارشهای کارشناسی به منظور وحدت رویه  ، لزوم ارزیابی اولیه جهت تمام املاک در هر طرح قبل از شروع آن به منظور تعیین قیمت پایه توسط هیات کارشناسی واحد از جمله موارد مطرحه در این نشست بود.
همچنین لزوم استفاده از هیات کارشناسی واحد برای املاک مجاور هم برای جلوگیری از بی عدالتی احتمالی ، توجه به فاکتور عدم و نفع در ارزیابی املاکی که مورد استفاده مالک بوده و تماما در طرح قرار می گیرد و تدوین آئین نامه ای در این خصوص ، تشکیل این جلسه به طور ماهیانه برای هماهنگی بیشتر بین کارشناسان ، اعضاء شورا و مسئولین شهرداری پیشنهاد گردید ، تشکیل کارگروهی متشکل از 7 نفر آقایان مهندس کدخدائی ، کلانتری و دشت آبادی از کانون کارشناسان و آقایان کوچک زاده و میرحسینی از شورای اسلامی شهر و آقایان سلیمی و قانع از شهرداری جهت تدوین آئین نامه های لازم و پیگیری ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور ارزیابی املاک از دیگر موارد مطرحه در این نشست بود.