تعیین تکلیف شهردار به شورای حل اختلاف ارجاع شد

تعیین تکلیف شهردار به شورای حل اختلاف ارجاع شد

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در یکصد و بیست وهفتمین جلسه صحن شورا با اشاره به عدم صدور حکم شهردار منتخب شورا از سوی وزارت کشور اظهار داشت: نامه‌ای از سوی وزارت کشور با این مضمون که تاکنون احراز صلاحیت صورت نگرفته به شورا رسیده است.
سفید بیان داشت: شورای شهر نیز پاسخ داده که باید ظرف 10 روز یا باید حکم صادر می شده و یا اینکه عدم احراز صلاحت شود که متاسفانه هیچکدام صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: این نامه نیز بی‌پاسخ مانده و در شورا مطرح شد که شورای حل اختلاف به موضوع اختلافی شورای شهر یزد و وزارت کشور ورود کند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: این موضوع با رأی اکثریت اعضای شورای‌شهر یزد به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد تا وضعیت شهردار یزد تعیین تکلیف شود.