تعیین تکلیف آژانسها (2)

تعیین تکلیف آژانسها (2)
در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 7 نفر از اعضا در صحن علنی شورا برگزار گردید .
سيد علي محمد ميرحسيني رئیس کمیسیون خدمات شهري حمل و نقل وترافیک شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه گفت: با توجه به تصویب آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار ومسافر در شهر و حومه برابر ماده یک آئین نامه مذکور کلیه امور بار و مسافر در شهر و حومه به شهرداری واگذار گردید .
وی افزود: برابر ماده 5 همین آئین نامه که به استناد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 صادر شده است وظایف و اختیارات کلیه سازمان ها ونهادها به شهرداری واگذار می گردد و دستگاههای مذکور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه سوابق و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را در اختیار شهرداری قرار دهند.
ضمناً با توجه به اينكه اتحاديه سابق اتومبيل كرايه ها به صورت شتاب زده اقدام به تاسيس آژانسهاي اتومبيل كرايه مي نمايد رئیس کمیسیون خدمات شهري حمل و نقل وترافیک شورای اسلامی شهر یزد خواست به اداره بازرگاني اعلام شود تا از اين طريق هيچ گونه مجوز راه اندازي آژانسهاي اتومبيل كرايه صادرنگردد و هر گونه اقدامي در اين زمينه را غيرقانوني وبدون اعتبار تلقي شود.