تعرفه عوارض سال 91شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد

تعرفه عوارض سال 91شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد
 
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - تعرفه عوارض سال91 شهرداري يزد پس از بحث و بررسي در كميسيون برنامه و بودجه و چهار جلسه علني شوراي اسلامي شهر به تصويب شورا رسيد.
براساس اين گزارش؛ در جلسات فوق الذكر تغييرات اتخاذ شده توسط شهرداري مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
گفتني است 90درصد از عوارض پيشنهادي شهرداري نسبت به سال گذشته افزايش نداشته است و فقط 10درصد از تعرفه ها تا سقف 15درصد افزايش داشته است.
درضمن قيمت منطقه اي به ميزان 10درصد افزايش داشته باشد به شرط اينكه در افزايش عوارض بيش از قانون ماده 101 شهرداري لحاظ نگردد.
شايان ذكر است براساس روال قانوني ، مصوبات تعرفه عوارض سال 91 شهرداري بلافاصله جهت تاييد به فرمانداري يزد ارسال گرديد . درصورت عدم و رفع ايراد فرمانداري در تاريخ 15بهمن ماه سالجاري به اطلاع عموم مي رسد.
لازم به ذكر است بودجه پيشنهادي سال91 شهرداري در تاريخ اول بهمن ماه سالجاري جهت بررسي و تصويب ثبت دبيرخانه شوراي اسلامي شهر يزد شد.