تصویب و اعلام نرخ كرايه جابه جايي هرمسافر توسط تاكسيهاي كشيك شبانه پايانه مسافربري جديد

تصویب و اعلام نرخ كرايه جابه جايي هرمسافر توسط تاكسيهاي كشيك شبانه پايانه مسافربري جديد
درسال 88 بديهي است از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مبلغ 20% (بيست درصد) ازنرخ هاي زير كاهش مي يابد.
رديف
محدوده
ميانگين فاصله به كيلومتر
نام مسير
مصوب شوراي اسلامي شهر (اعداد به ريال)
هرنفر                        دربست                 هرنفر درب منزل
1
1
3-0
ب شهيد دهقان منشادي – پايانه بار – ورودي شهرك صنعتي – فلكه سوم وچهارم آزادشهر
3500
10500
4500
2
2
6-4
شهرك صنعتي فاز اول ودوم – روستاي شحنه – فلكه اول ودوم وسه راه آزادشهر-
م ابوالفضل- ب 17 شهريور- امام شهر – چهارراه معلم – م فرودگاه
4500
13500
6000
3
3
10-7
فرودگاه – ب 22بهمن – سه راه شحنه – چ راه فرهنگيان – سه راه حكيميان – سه راه محمودآباد – ب جانباز –- ب جانباز - عيش آباد – خيرآباد –ميدان امام علي – صنايع دفاع – پارك كوهستان –
فولاد يزد – م امام حسين – م باهنر- همافر
5000
15000
6500
4
4
14-11
راه آهن – ب دانشجو تا م شهداي محراب – ب شهيد بهشتي – ب منتظر قائم – ب طالقاني –
ب امام جعفر صادق – م ماركار – خيابان كاشاني تا ميدان شهداي محراب – ب بسيج –
م شهيد بهشتي – م آزادي - ب جمهوري تا دروازه قرآن – شهرك دانشگاه امام شهر – خ انقلاب
(اميرآباد – نصرآباد – چهارراه دولت باد – كسنويه- م بعثت )شهرك رزمندگان – م دانش آموز –
م عالم – هلال احمر – قاسم آباد
6000
18000
8000
5
5
18- 15
پادگان آيت ا.. خاتمي – شهرك دانشگاه – دانشگاه آزاد – دانشگاه يزد – م اطلسي – م ابوذر –
ب مدرس – م آيت ا.... خاتمي – خ مهدي – خ سلمان - ب دهه فجر – فضاي سبز – چهارراه
موزائيك سازي – چهارراه شهداء -خيابان قيام – خ مسكن وشهرسازي – سيد گلسرخ –
ب نواب صفوي –ب استقلال ب شاهديه (ابرندآباد – نصرت آباد - گردفرامرز) زين آباد
7000
21000
9000
6
6
22-19
كارخانه غدير–پادگان شهيد صدوقي –كليه مجتمع هاي مسكوني داخل صفائيه – ب شهيد قندي – جوادالائمه – جوادالائمه شهرك گلستان –پاسداران – نجف آباد –رحمت آباد م شهيد بابايي –حسن آبادمشير–
قلعه اسدان – كليه كوره هاي آجر پزي روغني – خلدبرين – ب فقيه خراساني – م الغدير – زارچ
7500
22500
10000
7
7
26-23
سيد ميرزا – دوراهي بافق – محمدآباد – دهنو- اكرميه – چاه شهردار – حسين آباد ريسماني –
سيم وكابل يزد – اكرم آباد - كليه كوره هاي آجرپزي اكرم آباد
8500
22500
11000
8
8
34- 27
دانشكده پزشكي احمدآباد مشير – ملا باشي – خويدك – فولاد آلياژي –نيروگاه پليس راه
مهريز – دوراهي طبس – سيمان آزادگان – رضوان شهر - اشكذر
10000
30000
12000
م : ميدان                                ب : بلوار                                   چ : چهارراه                   خ : خيابان